Nyheter

Forskning om mätteknik påverkar framtidens flygplatser

Sofistikerad teknik kan förändra flygledning och drift av små flygplatser i glesbygd. I ett nytt forskningsprojekt studeras mättekniken som gör det möjligt att övervaka väder, nedisning och allt som rör sig kring flygplatsens landningsbana. Hur forskningen påverkar framtidens flygplatser diskuteras i Almedalen.

− När drift och underhåll av flygplatsens ytor sker med självkörande fordon som skall samverka med människor och flygplan behövs mer sofistikerad mätteknik som ger flygledaren närvaro över distans. Det behövs mer forskning kring detta och vår ambition med projektet är att bringa klarhet i en del viktiga frågor, säger Benny Thörnberg, docent vid forskningscentret STC, Sensible Things that Communicate, vid Mittuniversitetet.

Små flygplatser i glesbygd är viktiga för företagare på mindre orter, men glesa avgångar gör det svårt att upprätthålla kompetens för driften och flygplatsens ekonomi måste garanteras med skattepengar. Mätteknik för övervakning av fåglar, vilt, drönare, väder, nedisning, rullbanornas kondition samt position för människor och maskiner är exempel på sådant som forskarna på Mittuniversitetet vill studera.

Vid seminariet diskuteras såväl forskningen som den nya teknikens påverkan på flygledning och på mindre flygplatsers möjlighet att överleva.

Medverkande i seminariet:
Benny Thörnberg, Forskare, Mittuniversitetet
Åse Classon, Ordförande, Hela Sverige ska leva
Niclas Gustavsson, Affärsutvecklingsdirektör, SAAB Digital Air Traffic Solutions AB
Peter Lennartsson, Branschordförande för flygledning, Fackförbundet STModerator är Tina Stjernberg, Sundsvalls kommun.

Mittuniversitetets arrangemang i Almedalen genomförs onsdag 3 juli och består av sex seminarier med varierat innehåll, men med tydlig koppling till aktuell forskning och angelägna samhällsfrågor.

Seminariet ”Fjärrstyrd flygledning och övervakning – hur kan forskningen påverka framtidens flygplatser?” genomförs på Campus Gotland, lokal B51, med start 10.00, onsdag 3 juli.

Foto: Mostphotos