Nyheter

Nya miljölagar höjer skatten på tunga transporter

På måndagen höjs vägavgifterna för tunga fordon med ungefär en tredjedel. Vägavgifterna anpassas nu till nyare utsläppskrav för fordonsmotorer. Vägavgiftens storlek beror på vilken euroklass fordonet tillhör och hur många hjulaxlar lastbilen eller lastbilsekipaget har, skriver Dagens Industri.

För att klara av nya utmaningar kopplade till geologisk lagring, CCS ändras även miljöbalken from 1 augusti.

Vid tillstånd till geologisk lagring av koldioxid kan det hända att tillsynsmyndigheten tillfälligt behöver ta över tillståndet, vilket medför kostnader för myndigheten. Tillståndshavaren kommer att avkrävas en säkerhet som myndigheten kan ta i anspråk för att täcka dessa kostnader.

Man ska även tillämpa miljöbalken för miljöskador för anläggningar ute i havet, i praktiken vindkraftverk.

Dessutom kommer Miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport ändras, även det den 1 augusti.

Brottet anses fullbordat på ett tidigare stadium än enligt nuvarande bestämmelser.

Straff ska även kunna utdömas när en transport har anmälts eller godkänts om anmälan eller godkännandet bygger på oriktiga uppgifter. Det införs en särskild brottsrubricering för grova fall av otillåten avfallstransport med en strängare straffskala.