Nyheter

Välbesökt seminarium om järnvägens digitaliserade utveckling

Det har blivit trendigt att åka tåg och allt fler åker av klimatskäl. Trots det visar en ny SIFO-undersökning att hela 46 procent ibland väljer bilen eller flyget av rädsla för tågförseningar. Under ett välbesökt seminarium i Almedalen tog Strukton Rail upp frågan om vem som har ansvaret för framtidens järnväg.

Sverige ligger ofta i framkant i digitaliseringsutvecklingen men inom järnvägssektorn har man inte sett samma utveckling. Panelen utgjordes av Crister Fritzon, vd SJ AB, Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna, Anna Forslund, Client Director Ramboll, Björn Rosengren, fd kommunikationsminister, Malin Holen, underhållsdirektör på Trafikverket och Otto Nilsson, chef för Innovation och teknik Strukton Rail. Moderator var Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier. Deltagarna var rörande överens om behovet av att samarbeta för att utvecklingen ska gå framåt. Det är viktigt för järnvägssektorn att hitta fler sätt att samarbeta som ger resultat för resenärer och transportörer.

– På järnvägen finns otroligt mycket smart data. Problemet är att det inte finns någon efterfrågan om att använda digitaliserade lösningar som tar tillvara all data i den dagliga driften, säger Otto Nilsson. Andra utmaningar är att branschen lider brist på kompetens som kan använda den nya digitala tekniken. Vi har jobbat på samma sätt i närmare 50 år så det är en resa att göra, tillägger Otto.

Malin Holen höll med om att branschen behöver bli mer samspelt. Hon betonade att digitaliseringen inte är ett självändamål utan ett sätt för branschen att skapa bättre järnväg.

– Digitalisering är ett av flera sätt att utveckla kvaliteten och upplevelsen för resenärer och transportörer, menar Malin Holen.

Branschen beskrev sitt ansvar för att utveckla järnvägen och att digitaliseringen är en viktig förutsättning för att lyckas. En annan viktig slutsats var behovet av blocköverskridande överenskommelser inom politiken för att järnvägen ska kunna bli hållbar på lång sikt.