Nyheter

Helsingborgs stad vinner det Hållbara framtidspriset

Helsingborgs stad vinner tillsammans med sitt VA-bolag NSVA det Hållbara framtidspriset 2019. Kommunen får priset för sin satsning Tre Rör Ut, ett världsunikt avloppssystem i Oceanhamnen i Helsingborg. Priset delas ut i partnerskap mellan branschorganisationen Gröna Städer, företaget ÅF och Dagens Opinion.

På onsdagskvällen tilldelades Helsingborgs stad det Hållbara framtidspriset 2019 för den innovativa satsningen Tre Rör Ut. Tre Rör Ut innebär att avfallet i den nya centrala stadsdelen Oceanhamnen kommer separeras utifrån svartvatten (från toaletten), gråvatten (från dusch, tvätt och bad) och matavfall (genom en kvarn i köksvasken).

– Fantastiskt roligt att få pris för Tre Rör Ut och att vi får uppmärksamhet för det unika VA-systemet. Vi ser fram emot att snart ha det i drift, säger Hamse Kjerstadius, Utvecklingsingenjör på NSVA.

Oceanhamnen blir Sveriges första stadsdel med källsorterande VA-system och att dela upp det i tre rör är världsunikt. En stor vinst är en ökad återvinning av näringsämnen som kan används som gödning i jordbruk – tre gånger mer fosfor och sju gånger mer kväve på ett år jämfört med ett hushåll utan det källsorterande systemet.

Juryns motivering: ”Denna satsning har förutsättningar att förändra hur vi ser på VA-system såväl i Sverige som världen. Tre Rör Ut är innovativt, framtidsinriktat och har stor potential att bidra till en mer hållbar framtid med kraftigt förbättrade förutsättningar för ett cirkulärt bruk av våra naturresurser.”

– Att vi vinner det här priset är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning. Vi har höga ambitioner och vill ligga i framkant för hur källsortering och avloppssystem ska se ut i framtidens städer. Varmt välkomna att fortsätta detta arbetet tillsammans med oss, säger Ulf Thysell, VD på NSVA i Helsingborg.

– I Helsingborg storsatsar vi på att bli en av Europas mest innovativa städer 2022 och detta är en del i den resan. Då kommer Helsingborgs innovationsarbete att manifesteras i den internationella stadsmässan H22. Att vi uppmärksammas av Gröna Städer för stadens målmedvetna arbete i Oceanhamnen känns verkligen hedrande. Nu behöver vi ta nästa kliv och utmana oss själva i vad vi kan göra mer och vi välkomnar alla som vill bygga den smarta och hållbara staden tillsammans med oss i Helsingborg, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om det Hållbara framtidspriset:
Priset delas ut utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, idéhöjd ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Såväl offentliga som privata aktörer kan medverka. Jury utgörs av Gröna Städers Hållbarhetskommission och Rolf van den Brink från Dagens Opinion. Juryn leds av kommissionens huvudsekreterare Anna Ljungdell.