Nyheter

Peab förvärvar YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden

Peab förvärvar YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggning i Danmark.

Peab får en unik och marknadsledande position inom denna verksamhet i Norden. Affären innebär också att industriverksamhetens betydelse för koncernen ökar samt att känsligheten för konjunktursvängningar minskar.

Peab består av fyra samverkande affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsmodellen skapar kostnadseffektiva produkter och tjänster för bygg- och anläggningsmarknaderna i Sverige, Norge och Finland.

Redan tidigt i Peabs historia gjordes satsningar inom det som idag kallas affärsområde Industri och verksamheten har varit en bärande faktor bakom koncernens tillväxt och resultatgenerering genom åren. Affärsområdet levererar strategiska insatsvaror, produkter och tjänster till bygg- och anläggningsprojekt såsom beläggningar, ballast, betong, transporter, uthyrning av maskiner och kranar samt byggsystem. Verksamheten har också utvecklat en återvinningsverksamhet (Recycling) där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter.

Peab är idag en ledande aktör vad gäller tillverkning och utläggning av asfalt liksom ballastverksamhet i Sverige och Norge. Nu expanderar Peab verksamheten genom att förvärva YITs motsvarande verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förvärvet innebär övertagande av cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk i Norden. Förvärvet innebär också övertagande av cirka 1700 medarbetare. Efter förvärvet får Peab en unik och marknadsledande position i Norden inom dessa områden. En ökad geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga ökar stabiliteten i koncernen. Dessutom skapas förutsättningar för vidare expansion och utveckling av andra verksamheter såsom Recycling och Betong.

Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv. Förvärvslikvid förväntas uppgå till 2 966 MSEK för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.

Under 2018 omsatte den förvärvade verksamheten 6 005 MSEK med ett justerat EBITDA om 240 MSEK.

Transaktionen är villkorad av godkännande av konkurrensmyndigheter samt uppfyllandet av vissa sedvanliga avtalsvillkor.

Tillträde förväntas ske den 1 januari 2020.

– Genom detta förvärv tar vi nästa steg i utvecklingen av Peab som Nordens Samhällsbyggare. Beläggnings- och ballastverksamhet är nära kopplat till samhällsutvecklingen både vad gäller anläggnings- och byggprodukter. Genom att expandera inom dessa delar lägger vi plattformen för att fortsätta växa och förstärka lönsamheten. En ökad geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga skapar stabilitet. Med denna bas fortsätter också resan med att utveckla nya produkter och metoder för att möta våra kunders behov av hållbara lösningar, säger Jesper Göransson VD och koncernchef i Peab.

Bilden:
Fr v: Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab och Kari Kauniskangas, VD och koncernchef YIT, signerar avtalet.
Foto: Jyri Laitinen