Nyheter

Svevia tryggar broarna i norra Sverige

I de fyra nordligaste länen finns över 4000 broar som binder ihop det statliga vägnätet över land och vatten. På uppdrag av Trafikverket är det Svevia som sköter det löpande brounderhållet i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

I uppdragen som består av fyra separata kontrakt ingår tillsyn, underhåll och reparationer av alla broar på det statliga vägnätet.

– Det är vegetation, väder, vägsalt, föroreningar men framförallt dagligt slitage av trafiken som långsamt sliter ner en brokonstruktion. I kontraktens underhållsdel ingår att regelbundet spola rent broarna, att impregnera dem och att röja bort vegetation kring broarna, säger Robert Nyhlén, Svevia.

Uppdraget omfattar även större planerade reparationer, mindre lagningar och akuta åtgärder när behov uppstår.

– De akuta åtgärderna beror oftast på olika typer av incidenter. Det kan vara en lastbil som kommit för nära mittvajern och kört ner stolpar eller kanske en trafikolycka där ett vägräcke blivit skadat och behöver lagas. Då är det vi som åker dit och ser till att så snabbt som möjligt laga det för att återställa och trygga trafiksäkerheten. Stora planerade reparationer kan till exempel vara utbyte av brobanans tätskikt, byta kantbalkar eller rostskyddsmålning av lager och brobalkar.

Trafikverket utför regelbundna broinspektioner och är de som styr hur underhållsarbetet fördelas samt vilka större broreparationer som ska utföras.

– All infrastruktur behöver tillsyn och underhåll. Det är det mest effektiva sättet att skapa en långsiktigt hållbar och säker trafikmiljö.

Större broreparationer som ska utföras i sommar:

Norrbotten:
Endast mindre åtgärder är planerade för sommaren 2019, större reparationer kommer följande år.

Västerbotten:
Bro över Öreälv vid Håknäs, Nordmaling
Bro över Hörneån vid Hörnefors

Västernorrland:
Bro över Gissjöbäcken, Kramfors
Bro över Kramforsån, Kramfors
Bro över Rödstabäcken, Sollefteå
Bro över kanal, Bergeforsen
Bro över Gideåälv, Västanå
Bro över Faxälven, Helgum

Jämtland:
Bro över Ljusnan, Tännäs
Bro över Ljusnan, Lossenborg
Bro över Härjeån vid Lövnäsvallen