Nyheter

Haverikommissionen om grundstötningen i Västervik: Styrmannen var berusad

Den överstyrman som ansvarade för det fartyg som gick på grund utanför Västervik förra sommaren var berusad. Han var också orsaken till olyckan enligt Statens Haverikommission som i dag presenterar en rapport om händelsen.

Enligt rapporten var promillehalten i blodet omkring 1,15 vid olyckan. Ett 50-tal ton tjockolja läckte i samband med händelsen ut från fartygets bunkertank. Efter saneringsarbetet saknas fortfarande ett 20-tal ton tjockolja enligt Statens Haverikommission.