Nyheter

Peab Asfalt underhåller vägarna i Åre kommun och Årehus

Peab Asfalt har vunnit ramavtal med Åre kommun gällande underhållsarbeten på gator och vägar i form av mindre markarbeten och beläggningsarbeten i Åre kommun och Årehus.

Kontraktet gäller ett år med option till förlängning årsvis under max 3 år. Kontraktet uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor per år.