Nyheter

Målarfirma klar för Øresundsbrons jätteprojekt

Målarföretaget Muehlhan vinner upphandlingen för målning på Øresundsbrons stålfackverk. Øresundsbro Konsortiets ramavtal med Muehlhan gäller de första åren av målningsprojektets totalt 13 år – avtalet har ett värde på maximalt 160 miljoner DKK och är det största sedan bron byggdes.

– Vi är glada över flera starka anbud och känner oss trygga och nöjda med den stora erfarenhet och kunskap som Muehlhan besitter. Vi värdesätter också att de är vana vid offshore-arbete, vilket det här är i allra högsta grad, och de har en god plan för att hantera de speciella målarplattformar som tillverkas för att arbetet ska kunna utföras, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning i totalt två år. Fram till hösten 2021 väntas målningen av den halva södra sidan av stålfackverken pågå – sträckan mellan Peberholm och snedkablarnas början.

När bron målades allra första gången, innan utplacering i sundet i slutet av 90-talet, gjordes det inomhus och på land. Nu ska målning ske under helt andra omständigheter. Järnvägens kontaktledning – med tiotusentals volt – och tåg som passerar i höga hastigheter finns alldeles i närheten av målarnas arbetsplats. Väder, vind och en hög höjd ovan havet ger också mycket speciella förutsättningar för målarna.

– Muehlhan har ett genuint säkerhetstänk för arbetsprocessen och det värdesätter vi alltid hos oss på Øresundsbron. Vi kommer att ge personalen en grundläggande säkerhetsintroduktion för vår förbindelse, men det är leverantören som utformar sin egen en arbetsplatsbedömning, säger Johan Nord, projektledare vid Øresundsbro Konsortiet.

Vid sidan av förstärkningsmålningen – där nya lager läggs på befintliga – sker reparationsmålning för de ytor som har skador genom flera färglager.

– Förstärkningsmålning stärker färglagret som främst skyddar underliggande lager mot väder och vind, och säkrar ett fortsatt bra skydd mot korrosion, säger Johan Nord.

Ytterligare två upphandlingar har också precis avslutats för konsortiets anläggningsenhet. Konsultuppdrag för såväl teknisk rådgivning som projektledning har vunnits av ÅF Industry respektive Arkatay Consulting – till ett sammanlagt maximalt värde av 105 miljoner DKK.

– Målningen är utan tvekan det största pågående projektet, men parallellt pågår många andra spännande projekt och vi behöver en utökad projektledarresurs och fortsatt teknisk rådgivning, säger Bengt Hergart.

När målningsprojektet väntas vara färdigt 2032 har omkring 300.000 kvadratmeter fått ett nytt färglager.

Stålkonstruktionen under Øresundsbrons vägbana, den zick-zack-formade delen, ska målas om. Vid den första etappen ska det målas från Peberholm till snedkablarna på den södra sidan.

Bild: Øresundsbron