Nyheter

Nyregistrerade bilar ökade med knappt 81 procent i juli

Under juli månad 2019 nyregistrerades 24 951 personbilar, en ökning med 80,8 procent jämfört med juli månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i juli 10,8 procent. Dieselbilar uppgick till 29,5 procent av nyregistreringarna, en ökning med 6,6 procent jämfört med juli föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 24 015 av årsmodell 2017 eller senare och 936 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 27 381 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 2430 fordon.

Drygt 60 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 23 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 834 under juli, vilket är en ökning med 107 procent jämfört med juli året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 594, en ökning med 177 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 240, en minskning med knappt 45 procent jämfört med juli 2018.

Nyregistreringar januari–juli 2019
Hittills i år har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 19,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 69 425, en minskning med 29,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 19,4 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 12,6 procent under samma period 2018.