Nyheter

Underhållsarbete på Kolbäcksbron 5 augusti – 6 september

På grund av vägarbete och broreparationer är framkomligheten över Kolbäcksbron i Umeå begränsad 5 augusti – 6 september. Det är delar av södergående körfält på Kolbäcksbron, E4 Syd, ska få ny beläggning och nytt tätskikt. Arbetet kommer att utföras av Umeå kommuns entreprenör NCC Industry.

Under tiden vägarbetet pågår kommer Kolbäcksbron att vara öppen för trafik men framkomligheten kommer att vara begränsad. Kommunen ber om överseende för de störningar arbetet kan medföra.

För din och andras säkerheFör att ett vägbygge ska kunna genomföras utan fara för omgivning och arbetare, krävs försiktighet. För din egen och andras säkerhet ber kommunen därför samtliga trafikanter respektera avstängningar och visa hänsyn.