Nyheter

Lastbilsförare anser de har bättre psykisk än fysisk hälsa

Både förare och åkeriägare bedömer att den psykiska hälsan är bättre än den fysiska och kvinnorna i branschen anser sig ha betydligt bättre fysisk hälsa än männen. När det gäller åsikterna om förarmiljön är hela nio av tio lastbilschaufförer och åkeriägare nöjda med den.

Både män och kvinnor i åkeribranschen uppger att den psykiska hälsan är bättre än den fysiska. Men det är fler kvinnor än män som uppger att deras fysiska hälsa är ganska bra och mycket bra.

– Liksom många andra arbeten idag är yrkesförare en grupp som sitter mycket stilla på jobbet. Det kan förklara lastbilsförare och åkeriägarnas upplevelse av att hälsan inte ligger på topp. Varför fler kvinnor än män anser de har bra fysisk hälsa är väldigt intressant men vi vet inte riktigt varför det är så. Det skulle kunna bero på ålder, kost eller fysisk aktivitet eller en kombination av dessa. Förutom att spara på kroppen vid till exempel lossning och lastning så handlar det om att försöka utnyttja de lagstadgade pauserna till att försöka röra på sig lite, förutom att få i sig mat och dryck, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Åkeriägarna är något mer nöjda med förarmiljön än vad förarna är och de som varit i branschen mer än 40 år anser att förarmiljön är bättre än de som varit i branschen kortare tid. Av undersökningen framgår att tre av fyra åkeriägare kör sina fordon själva.

– Förutom att försöka förbättra sin fysiska hälsa så är en bra arbetsmiljö viktigt. Några av dem som svarat på varför man inte är nöjd med arbetsmiljön uppger att lastbilen är av äldre modell eller att det är kallt eller smutsigt i bilen. Särskilt i vissa branscher är damm från grustag, byggarbetsplatser, last- och lossningsplatser en vardag. Arbetsgivarna har ett arbetsmiljöansvar vilket bland annat innebär att de löpande behöver kontrollera om det finns en klimatanläggning, att den fungerar och att de ska bedöma risker till följd av vibrationer vid körning på ojämnt underlag säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

– En fara som det inte pratas så mycket om är att dagens moderna lastbilar har en sådan komfort så att man kan känna sig överdrivet säker och att det kan lura föraren att hålla högre hastighet än vad vägen klarar, säger Anders Wallstenius.

Hur skulle du bedöma din fysiska hälsa/psykiska hälsa?

Lastbilsförare Åkeriägare
Fysiska hälsa (svarat 4 eller 5 på en femgradig skala där 5 är mycket bra) 65 procent 69 procent
Psykiska hälsa (svarat 4 eller 5 på en femgradig skala där 5 är mycket bra) 90 procent 85 procent

Hur nöjd är du med förarmiljön generellt? (med förarmiljö avses vilken teknik och hjälpmedel som finns i fordonet, hygien etc)

Total Lastbilsförare Åkeriägare
1 Mycket missnöjd 0 procent 1 procent 0 procent
2 1 procent 1 procent 1 procent
3 11 procent 15 procent 6 procent
4 33 procent 30 procent 36 procent
5 Mycket nöjd 55 procent 53 procent 56 procent

Länk till Arbetsmiljöverkets skrift om arbetsmiljö https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/akerier-broschyr-adi614.pdf

Om Länsförsäkringars undersökning
Undersökningen som genomfördes genom telefonintervjuer av PFM Research bland 400 åkerier, varav 200 intervjuer med ägare och 200 intervjuer med lastbilsförare. Målgruppen bestod av åkerier i Sverige inom vägtransport och godstrafik med 5 anställda eller fler. Frågorna som ställdes: Hur skulle du bedöma din fysiska hälsa/psykiska hälsa? Hur nöjd är du med förarmiljön generellt? (med förarmiljö avses vilken teknik och hjälpmedel som finns i fordonet, hygien etc).