Nyheter

Robotgräsklippare på knock – en allt vanligare trädgårdsskada

Robotgräsklipparna blir allt fler i Sverige, vilket satt tydliga spår i försäkringsbolaget Ifs skadestatistik. Utslagna apparater – som träffats av blixten, stött på vilda djur eller blivit påkörda av bilar – hör numera till en av de vanligaste skadorna på tomten. Bara i sommar har If haft drygt 200 skadeärenden med robotgräsklippare.

Robotgräsklipparens popularitet växer bland trädgårdsägare. De flitigt arbetande apparaterna har under se senaste åren tagit plats mellan allt fler häckar, rabatter och verandor i Sverige – och i en undersökning med 1 661 tomtägare som If gjort svarar nära var sjunde (14 %) att de äger en.

Mönstret märks också på Ifs skadeavdelning där utslagna robotgräsklippare på senare tid seglat upp som en av de vanligaste skadorna i trädgården under sommarhalvåret. Bara i sommar har försäkringsbolaget tagit emot runt 200 samtal om skadade robotar.

Vanligaste orsaken till strul med klipparna är blixtnedslag som skadat apparaturen på olika sätt, berättar Jenny Rudslätt, hem- och villaexpert If:

– Det vanligaste är att blixten slår ned och bränner sönder elektroniken i klipparen eller laddstationen. Men vi har också haft fall där den träffat och slagit ut den begränsningskabel man sätter runt tomtgränsen, så att trädgårdsroboten inte längre känner av var området slutar. I vissa fall har den helt enkelt rymt, för att sedan hittas i grannens trädgård eller någonstans i närheten ute på vift.

Badsugna robotar…

Robotgräsklippare är i regel dyrare än bensin- och eldrivna dito, men trots det är stölder mindre vanliga, enligt Ifs skadestatistik. Utöver blixtnedslagen beror de flesta skadeärenden i stället på annan yttre påverkan – exempelvis att ägaren tappat den eller råkat köra på den med bilen. Det har till och med hänt att klippare skadats av att ha stampats på av uppskrämda älgar.

Jenny Rudslätt varnar också för att ställa ömtåliga saker i trädgården, särskilt sådana som roboten riskerar att inte känna av:

– I ett ärende nyligen hade vi en robot som körde rakt genom en uppblåsbar barnpool som ägaren satt upp på gräsmattan. Roboten klippte upp poolens mjuka kant, körde rakt genom bassängen och kom ut nyduschad på andra sidan. Tyvärr gick den också sönder på kuppen, berättar hon.

Även igelkottar har i många fall visat sig svåra för robotgräsklipparna att upptäcka. Eftersom igelkottar är nattaktiva djur bör robotägare därför stänga av sin klippare på natten, då djuren kan befinna sig på gräsmattan.