Nyheter

Samtrafikens VD Gerhard Wennerström utsedd till regeringens särskilda utredare

Regeringen har utsett Gerhard Wennerström, VD för Samtrafiken i Sverige AB, att leda utredningen om vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Det nationella biljettsystemet är ett medel för att nå det övergripande syftet att möjliggöra överflyttning av resor till kollektiva färdmedel med begränsad klimatpåverkan.

Regeringen har idag utsett Gerhard Wennerström som särskild utredare i frågan. Gerhard Wennerström har 17 års erfarenhet från kollektivtrafikbranschen varav 12 som VD för Samtrafiken. Samtrafiken är samverkansbolaget inom kollektivtrafikbranschen och som ägs av både offentliga och privata trafikaktörer. Bolagets tre fokusområden är Data, Standarder och Kombinerat resande. Sedan 1993 förvaltar Samtrafiken bland annat biljettsamarbetet Resplus som ger resenären möjlighet till långväga tågresande med olika operatörer på en enda biljett.

– Resenärernas önskan och behov av att resa i Sverige på ett modernt och smidigt sätt ökar – i synnerhet med tanke på den ökade klimatmedvetenheten. Att öka tempot för att göra resandet smidigt och enkelt för alla är mycket angeläget, säger Gerhard Wennerström.

Utredningen ska föreslå hur ett nationellt biljettsystem för hela kollektivtrafikbranschen i Sverige bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras. Det ska vara operatörsneutralt och möjliggöra för samtliga aktörer att delta på lika villkor. Regeringen har som en del av Januariavtalet beslutat införa biljettsystemet 2022.

– Jag välkomnar beskedet om Gerhard Wennerström som utredare mot bakgrund av hans gedigna erfarenhet och kunskap om såväl kollektivtrafikbranschen som tekniska krav för att åstadkomma kombinerat resande, säger Göran Hägglund, styrelseordförande i Samtrafiken.  Jag har stora förhoppningar att han lyckas med frågan att utreda hur man kan ta tillvara de befintliga biljettsamarbetena som finns och samtidigt skapa ett enhetligt system som fungerar i hela landet.

Utredningen ska presenteras den 30 april 2020.