Nyheter

Fordonsbränsle en bristvara – slaktavfall och råtallolja kan vara en lösning

I takt med att allt fler bilmärken godkänner biobränslet ökar intresset, och efterfrågan. Kraftigt minskade koldioxidutsläpp gör att de så utdömda dieselmotorerna framstår som miljöbilar igen, skriver Dagens Industri.

Elbilar kommer inte att räcka för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Just nu är HVO100 i ropet igen. Det bränslet kan, beroende på vilken råvara som används, sänka koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med vanlig råoljebaserad diesel.

– Jämförelserna utgår från en livscykelanalys. Använder man en odlad råvara som palmolja eller rapsolja blir miljövinsten inte så markant som om man använder restprodukter, som råtallolja eller slaktavfall, eftersom odlingssteget medför utsläpp av växthusgas, säger Noak Westerberg, handläggare på Energimyndigheten till Dagens Industri.

Som konsument går det inte att idag avgöra vad råvaran till bränslet i tanken kommer ifrån.

Nästa år ska dock märkningen bli tydligare. Enligt drivmedelslagen ska miljöinformation anges vid pumpen, och på Energimyndigheten jobbar man nu med att ta fram föreskrifter och med hur märkningen ska se ut.

– Men det kommer inte bli så att man i realtid kan se vad som finns i pumpen, däremot ett genomsnitt från den aktuella drivmedelsproducenten, fortsätter Noak Westerberg.

Noak Westerberg tror dock att marknaden kommer att få svårt att tillgodose efterfrågan på den alternativa dieseln. Dels för att fler och fler fordonsägare vill tanka grönare, dels för att EU kräver minskade växthusgasutsläpp genom iblandning.

– Ser man på prognoserna för nästa år kommer det finnas ett underskott på Europanivå men vi bedömer att Sverige får de volymer som vi behöver. De aviserade produktionsökningarna de kommande åren kommer inte att täcka en ökad europeisk efterfrågan som det ser ut,  säger Lennart Olsson, ansvarig för prissättning av drivmedel på Circle K till Dagens Industri.