Nyheter

53 procent kör för fort utanför skolorna

53 procent av förarna höll för hög hastighet när M Sveriges lokalklubbar kontrollerade hastigheten utanför 32 skolor i 20 kommuner över hela landet. Mätningarna genomfördes vid skoldagens början kl 07.30–08.30 mellan 20 maj och 15 juni.

– Det är skrämmande att så många kör för fort utanför skolor. Man skulle kunna förvänta sig att förare tar extra stor hänsyn just till barn som är de mest oskyddade trafikanterna. Det här är ett beteende som är helt oacceptabelt. Polisen kan och bör göra stora insatser med hastighetskontroller vid skolorna speciellt nu när höstterminen börjar, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Under mätperioden genomförde M Sveriges lokalklubbar och avdelningar 7 300 observationer utanför 32 skolor i 20 kommuner (se lista nedan). 86 procent av förarna var privatpersoner medan 14 procent var yrkeschaufförer. 53 procent av privatpersonerna och 53 procent av yrkeschaufförerna höll för hög hastighet. Högsta uppmätta hastighet var 84 km/h!

– Trafikmiljön utanför många skolor skulle kunna göras bättre. Små åtgärder som att till exempel separera gående från bilar så långt det är möjligt, skulle minska risken för olyckor. Väghållarna, oftast kommunerna, måste se över trafikmiljön utanför skolorna och hur fartdämpande åtgärder kan förbättras, säger Heléne Lilja.

Andel fortkörare, procent (> 30 km/h, utom Katrineholm >40 km/h)

Klubbar/avdelningar Personbil Taxi Lastbil Buss Övriga*
Blekinge

(Sölvesborg, Karlskrona)

43,4 2,0 50,0 33,3 71,4
Eskilstuna 1,8 81,3 44,7 41,2 37,5
Katrineholm 46,0 50,0 50,0
Karlstad (Torsby) 48,5 36,4 54,5 0,0 75,0
Skaraborg

(Skövde, Falköping, Mariestad)

70,1 66,7 41,7 43,5 66,7
Skåne NV

(Ängelholm, Klippan)

40,4 42,1 41,7 50,0
Skåne SV (Malmö) 14,7 22,2 15,7
Skåne Ö

(Kristianstad, Hässleholm)

71,9 95,2 29,4 57,5 80,0
Umeå 6,4 23,1 39,1 6,3 22,7
Västervik 63,5 100,0 77,8 51,6 44,4
Västmanland

(Västerås)

35,3 90,9 77,8 50,0
Örnsköldsvik 40,3 93,2 75,7 65,6 37,5
Östersund 45,9 25,0
Östergötland

(Linköping, Motala)

81,3 95,7 100,0 90,6 91,7

*) Övriga fordon omfattar MC, moped och mopedbil