Nyheter

Nya färjelinjen öppnar möjligheter för besöksnäringen

Den kommande färjelinjen mellan Halmstad och Grenå öppnar nya möjligheter för besöksnäringen och näringslivet. För att underlätta för intresserade aktörer har Halmstads och Norddjurs kommuner inlett ett samarbete. Vid ett möte i Grenå i början av veckan skrevs första utkastet till ett avtal.

– Den nya färjeförbindelsen ger fördelar som är viktiga att ta till vara. Det gör vi genom det samarbete som nu har inletts. Tillsammans kan vi i Halmstad och Norddjur stärka och synliggöra våra kommuner och öka deras attraktivitet, säger Mattias Rossköld, kommundirektör, Halmstads kommun.

Bakgrunden till samarbetet är ett initiativ från Norddjurs kommun, där Grenå är beläget. Efter några inledande kontakter under våren samlades representanter för de båda kommunerna och för regionala turismsatsningar i början av veckan i Grenå för att låta planerna ta mer konkret form.

Samarbete inom tre områden
Samarbetet ska i huvudsak ske inom tre områden: mellan aktörer inom besöksnäring och övrigt näringsliv, mellan hamnarna i Halmstad och Grenå och om invigningen av färjelinjen. Trafiken startas i inledningen av nästa år och någon form av festlighet ska planeras under hösten.

– Avtalet slår fast att de båda kommunerna, tillsammans med omkringliggande kommuner och regioner, ska identifiera möjligheter och koppla samman olika parter, med betoning på besöksnäring och näringsliv, säger Susanna Hjortenholt.

Exempelvis kan samarbetet leda till gemensam paketering och marknadsföring av upplevelser på båda sidorna av havet eller kanske till kulturarrangemang med aktiviteter både i Danmark och Sverige.

Förutom kommunala och regionala representanter deltog även företrädare för shoppingcenter, museer och kulturhus i Norddjurs kommun, verksamheter som förhoppningsvis kan inleda samarbeten med motsvarande aktörer i Sverige.

Avtalet gäller resten av 2019 och 2020 och kan därefter förnyas.