Nyheter

Regeringen stoppar dräneringsarbeten vid Karlsborgs flygplats

Regeringen har i dag beslutat att tillfälligt stoppa arbetena med dränering i anslutning till rullbanan vid Karlsborgs flygplats. Beslutet innebär att Fortifikationsverket tillsvidare inte får påbörja arbetena med bankantsdräneringen.

Karlsborgs flygplats ägs av Fortifikationsverket och används av Försvarsmakten.  Fortifikationsverket anmälde till tillsynsmyndigheten, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, att de planerade att byta ut befintlig dränering i anslutning till rullbanan på Karlsborgs flygplats. Försvarsinspektören godkände anmälan under förutsättning att arbetet genomförs enligt de försiktighetsmått som Fortifikationsverket åtagit sig.

− Regeringen är angelägen om att det finns ett bättre kunskapsunderlag om de eventuella riskerna innan ett dräneringsarbete kan inledas, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.