Nyheter

Västerdalsbanan invigs

Stora miljövinster när Fiskarheden börjar transportera på nyöppnade Västerdalsbanan.

Den 20 augusti invigs den nya Västerdalsbanan på upprustade virkesterminalen i Malungsfors. Infrastrukturminister Thomas Eneroth kommer att vara på plats tillsammans med investerarna, där Fiskarheden är en viktig delägare och initiativtagare. Direkt efter invigningen startar Fiskarheden upp sina tågtransporter på Västerdalsbanan.

Olle Larsson, initiativtagare till och vd på Fiskarheden är mycket glad över att tågen ska igång i augusti:

– Att kunna transportera sågverksflis, biobränsle och sågade trävaror på järnväg innebär ett klimatsteg helt i linje med våra miljömål. Vi räknar med att koldioxidutsläppen på sikt minskar till en femtedel när vi transporterar på tåg jämfört med lastbil, alltså får vi bort 80% av utsläppen för den godsmängd vi kan transportera med tåg. På sikt kan det innebära en minskning med 75 lastbilar i veckan.

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB startades upp 2015 och ägs till 80 % av Fiskarheden och Malung-Sälens kommun. Idén var att iordningställa virkesterminalen i Malungsfors för godstransporter på Västerdalsbanan samt rusta upp järnvägsspåret mellan Malung och Malungsfors. Sommaren 2017 påbörjades upprustning av timmerterminalen som nu står klar.

– Terminalen kommer att sysselsätta fyra personer på sikt. Dessutom kan mer arbetskraft snart behövas, nu när transportmöjligheterna ökar och vi kan satsa mer på biobränslet, berättar Olle Larsson som redan har nya visioner.

Totalt har det investerats runt 100 miljoner kronor för att projektet skulle vara möjligt. Trafikverkets upprustning av banan Malung-Rågsveden var en förutsättning och Naturvårdsverket har, genom det lokala investeringstödet Klimatklivet, investerat i upprustning av sträckan Malung-Malungsfors. Även Malung-Sälens kommun har bidragit liksom Fiskarheden, Malungs Jordägare, Lima-och Transtrands Besparingsskogar samt Mellanskog har på olika sätt investerat i projektet. Men investeringarna kan snart betala tillbaka sig i form av sparad miljö och minskade kostnader för leveranser.

–Kostnadsbesparingar ger oss möjlighet till fler smarta investeringar, nya affärsmöjligheter och ökad produktion. Allt detta gör att vi kommer bidra till en levande landsbygd – något som vi verkligen värnar om, säger Olle Larsson.

Fakta – miljövinster ur Fiskarhedens perspektiv:

Minskad användning av fossila bränslen genom att lastbilstransporter ersätts med tåg

Minskning av CO2 ner till en femtedel med transport på tåg

På sikt kan 75 lastbilar per vecka ersättas med tåg

Minskad energiåtgång och effektivare transporter

Minskat utsläpp av kväveoxiderna NO och NO2 (NOx)

Minskade utsläpp av andra miljöskadliga partiklar från motorolja, avgaser, asfalt o dyl