Nyheter

Consat vinner upphandling i Västerbotten

11/7 tecknade Consat och Länstrafiken Västerbotten avtal på Realtidssystem till 327 fordon i Västerbottens regi.

– Det största upphandlade trafikavtalet i Västerbotten är Umeå tätort med ca. 80 fordon, säger Henrik Nilsson på Consat.

Man kommer köra ett komplett system med allt från ombord system med passagerarinformation till centralsystem med trafikledning och signalljusprioritet.

All Realtidsinformation som kommer synas och höras i länet kommer gå via Consats system. Installationer kommer att starta under hösten 2019 och allt skall vara i drift våren 2020.

– Det skall bli spännande att se hur vårt system kommer kunna underlätta resandet för passagerarna i Västerbotten, fortsätter Henrik Nilsson på Consat.

– I denna upphandling har man ställt höga krav på ett system som är stabilt och ger resenärerna pålitlig information i alla lägen. Därför känns det mycket bra att teckna avtal med Consat, en samarbetspartner som har hög kompetens och servicegrad. Tillsammans planerar vi att utveckla kollektivtrafiken i vårt län, avslutar Harriet Söder Verkställande direktör Länstrafiken Västerbotten