Nyheter

Ebbepark i Linköping först ut med mobil tankstation med biobränsle

Nu lanseras Sveriges första mobila tankstation som förser byggarbetsplatser och byggentreprenörer med det förnybara biobränslet HVO. Det är ett samarbete mellan Sankt Kors, Energifabriken, Stångåstaden och Logistikkluster Östergötland möjliggör satsningen i stadsdelen Ebbepark i Linköping. En satsning som tar hållbar stadsbyggnation ett steg längre.

Agrotech, som bland annat utför schaktarbeten för ED Bygg och Stångåstadens räkning, är först ut att använda tankstationen. Entreprenören Renall har också anslutit och planen är att gradvis ansluta fler entreprenörer i Ebbepark till systemet.

– Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt för ett mer hållbart byggande på alla sätt vi kan. Därför gör vi nu den här satsningen på fossilfritt diesel i Ebbepark. Vi anser att frågan om drivmedel till byggarbetsplatser bör finnas med på varje byggherres och entreprenörs agenda och vi hoppas att vårt initiativ kan inspirera fler till liknande satsningar, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Transporter till och från byggarbetsplatser står för cirka 50 procent av de totala vägtransporterna i städerna. Dessutom kräver kranbilar, kompressorer, lastare och grävmaskiner drivmedel för att utföra schaktarbeten, lyft och inte minst transporter inom byggplatserna.  Alla Renalls fordon körs idag på fossilfritt bränsle och för dem är det en smidig lösning att kunna använda tankstationen i Ebbepark.

– Transporter till, från och inom byggen medför en stor klimatpåverkan. Nu skapar vi förutsättningar för en fossilfri bygglogistik med Ebbepark som pilotprojekt, säger Per Lindahl, projektledare på Logistikluster Östergötland.

– Stångåstaden och Sankt Kors har en ambition att flytta gränserna och testa nya lösningar inom samhällsbyggnad. Det är positivt att byggherrarna visar att frågan ligger högt upp på deras agenda genom konkreta aktiviteter. Nu finns det en lösning som fungerar för alla byggprojekt och vi hoppas att många följer efter och att det här blir en självklarhet framöver, fortsätter Per Lindahl.

Energifabriken har tagit fram den mobila tankstationen: en 10-kubiks cistern fylld med förnybar diesel, 100 procent HVO, som är försedd med en speciell pump och där tankningen sker med hjälp av en app som administrerar de olika användarna.

– Syftet med den här lösningen är göra det enklare för tex byggprojekt, där flera olika aktörer är involverade, att bli fossilfria genom att dela på en tank. Istället för att alla entreprenörer ska lösa tillförseln av bränsle på egen hand, tillhandahåller vi bränslet på plats och håller reda på de olika användarna. Det minskar också antalet bränsletransporter till området, säger Karin Varverud, grundare och delägare till Energifabriken.