Nyheter

Norden går i spetsen för bioflygbränsle

De nordiska länderna kommer att gå i spetsen för en bred introduktion av biobränslen för flyget. Det har blivit klart genom ställningstaganden i flera av länderna i år.

Den samlade nordiska ambitionen har knappast noterats av massmedia ännu. Och miljödebattörer har under ett par år mest ägnat sig åt att lyfta fram att det inte lönar sig att byta bränsle i flyget, utan att vi istället måste sluta flyga, skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Både Norge, Sverige och Finland kommer inom ett par år att ha kvotsystem på plats som garanterar en ny och växande marknad för biojetbränsle. Det kommer i sin tur att leda till investeringar i produktion, kanske också av skogsbaserade bioflygbränslen. Samt givetvis utbyggnad av ett distributionsnät.

Det norska stortinget var först med att fatta beslut om obligatorisk kvot för bioflygbränsle. Den norska kvoten kommer redan nästa år att vara 0,5 procent, för att sedan stiga till 20 procent 2030. En halv procent, det låter inte mycket. Men det motsvarar ungefär 6 000 kubikmeter bränsle, eller 6 miljoner liter.

Den norska kvoten är villkorad med att det ska vara så kallat ”avancerat biobränsle”. Det definieras som bränsle tillverkat av avfalls- eller cellulosaråvaror, sådana råvaror som finns listade i EU:s Förnybarhetsdirektivs bilaga IX A.

För Finlands del gäller följande:

Finland fick en ny regering strax före sommaren. Det är en bred koalition av vänster- och mittenpartier under ledning av socialdemokraten Antti Rinne. Förutom Socialdemokraterna ingår också Centerpartiet, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet, samt de Gröna, som gjorde ett mycket starkt val. När överenskommelsen mellan partierna presenterades 3 juni lade man också fram ett omfattande regeringsprogram, på 184 sidor, med rubriken ”Ett inkluderande och kunnigt Finland”. Det innehåller ambitiösa klimatpolitiska målsättningar och förslag.

Ett av dessa är att införa en kvot för bioflygbränsle på 30 procent 2030. Ingenting sägs om när man ska börja med kvoteringen, om hur snabb introduktionen ska blir eller om det finns några villkor kring vilka råvaror som får utnyttjas. För investerarna är det trots allt ett entydigt besked. Det kommer en kvot också i Finland. Nu avvaktar vi bara detaljerna och ett formellt beslut i den finska riksdagen.

I Sverige är läget detta:

Förra året fick Maria Wetterstrand i uppdrag av regeringen att utreda biojetbränsle för flyget. Hon presenterade sin utredning i februari i år (SOU 2019:11 Biojet för flyget) och föreslog införande av en svensk kvot för bioflygbränsle. Kvoten ska enligt förslaget gälla all tankning av flygbränsle, både för inrikes och utrikes flyg, och den ska börja gälla från 2021 med 1 procent för att öka till 5 procent 2025 och 30 procent 2030. Utredningen är nu ute på remiss till den 18 september. Svebio ska naturligtvis lämna ett positivt svar. Men vi tycker att kvotkurvan kan öka snabbare mellan 2021 och 2025.

Den svenska kvoten ska vara en reduktionskvot, precis som vi nu har för vägtransporter. Det ska gynna särskilt klimatsmarta bränslen.

Att Sverige kommer att få en kvot för bioflygbränsle är redan klart i och med januariavtalet mellan regeringspartierna och mittenpartierna. Formuleringen i punkt 32 (Minska flygets klimatpåverkan) är följande: