Nyheter

Nu är Västerdalsbanan upprustad och klar för trafik

Upprustningen av järnvägen mellan Rågsveden och Malungsfors är nu klar, liksom omlastningsterminalen i Malungsfors. Vid invigningen tisdagen den 20 augusti medverkar infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

– Vi rustar upp järnvägen och byter ut sliten anläggning i ökad takt. Såväl kommuner som näringsliv och transportbranschen har efterfrågat möjligheten att köra trafik på Västerdalsbanan och nu är det möjligt, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

Den upprustade Västerdalsbanan möjliggör för skogsägare att transportera timmer och ger möjligheter för företagen i kommunen och regionen att utveckla och öka sin produktion.

– Det här blir en viktig del, både för energiomställningen som pågår med fossilfria transporter och för samhällsutvecklingen, för nu kommer möjligheten att köra klimatsmarta tåg lastade med sågade trävaror, flis och annat, säger Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun.

Utvecklingen av Västerdalsbanan har varit ett samarbete mellan Trafikverket, Malung-Sälens kommun och näringslivet.