Nyheter

Nu rullar tågen återigen genom Getingmidjan

Från och med i dag den 19 augusti släpps tågtrafiken återigen på längs den så kallade Getingmidjan, järnvägssträckan mellan Stockholm central och Stockholms södra. Under åtta veckor har det komplicerade och tidskritiska arbetet med att rusta upp landets mest trafikerade järnvägssträcka pågått dygnet runt.

– Det har varit en väldigt intensiv period för alla som arbetat under avstängningen och därför känns det otroligt skönt att alla kritiska moment gått så bra och att vi kunnat hålla vår tajta tidsplan, trots att väderförhållandena tvingade oss att flytta fram själva brolyftet ett par dagar, berättar Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

Under avstängningen har bland annat broöverbyggnaderna över både Söder Mälarstrand och Söderström rivits och bytts ut och de permanenta brostöden som broarna vilar på har förstärkts. Flera mil el-, tele- och signalkablar har installerats och i Södertunneln har den makadam som spåren ligger på bytts ut.

I Södertunneln och över båda broarna har ny räls, nya signaler och kontaktledningar monterats. På Tegelbacken har sju nya växlar installerats och i Södertunneln har en så kallad kryssväxel monteras. Under de senaste dagarna har även omfattande besiktningar genomförts för att säkerställa att allt fungerar som de ska när tågtrafiken släpps på.

Första tåget efter sommarens avstängning avgick enligt tidtabell 04:57 i morse. Nästa längre avstängning av Getingmidjan kommer att ske under sommaren 2020.