Nyheter

Hövding redo för internationell expansion – Hövding 3 lanseras i höst

Årets andra kvartal innebar en omsättningsökning på 12 procent och 8 procent fler sålda Hövdingar för Malmöföretaget Hövding. Det visar delårsrapporten där även stark tillväxt i Tyskland presenteras. Nu finns det 185 000 som cyklar med Hövdings airbag runt om i världen och över 4.300 har skyddats av Hövding vid olyckor.

– Resultatet under kvartalet blev något över den plan vi lagt för året då vi under perioden medvetet valde att ha en konservativ produktion och en utfasning av Hövding 2.0, samtidigt som vi genomförde produktionsstart och planering av kraftfull lansering av nästa generations Hövding, säger Fredrik Carling, VD för Hövding.

Trots detta visar första halvåret en tillväxt på 44 procent. I Tyskland, som är en viktig stor marknad, ligger tillväxten under årets första sex månader på 73 procent.

Utvecklingsarbetet av Hövding 3 har pågått under flera år och åtta års erfarenhet och användarfeedback från tidigare versioner gör att konceptet har flyttats ytterligare framåt.Hög kvalitet, ökad användarvänlighet och komfort har varit några av ledorden i arbetet.

Under årets andra kvartal har omfattande tester genomförts med gott resultat, bland annat i samarbete med RISE – Research Institute of Sweden. Produktionen av nya Hövding 3 har nu pågått under drygt en månad och lanseringen kommer att ske under hösten.

Även företaget har genomgått stor utveckling, med rekryteringar av en rad viktiga nyckelkompetenser, omläggning av produktion för större volymer med fortsatt hög kvalitet, samt stärkt sälj- och marknadsorganisation både i Sverige och internationellt.

Vi och vår organisation är nu redo att möta den växande internationella efterfrågan och ser fram emot att nå ut till ännu fler med det säkraste huvudskyddet för cyklister som finns på marknaden. Hövding 3 är inte bara nästa generation av vår airbag för ”urban cyclists”, det är även nästa generation av Hövding Sverige AB, säger Fredrik Carling.