Nyheter

Växande norskt intresse för snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Under Arendalsveckan i Norge presenterade bolaget Oslo-Sthlm 2.55 hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna kan förverkligas snabbare och finansieras utan att betalas med skattemedel. Reaktionerna blev positiva. Den norska samferdselsministern Jon George Dale menar i en kommentar till norsk media att det vore smart att genomföra projektet om det är lönsamt. Även Sverre Myrli, som är transportpolitisk talesperson för Arbeiderpartiet, vill utreda möjligheterna för projektet.

– Det är en kraftfull signal att både samferdselsministern och den ledande företrädaren för transportpolitiska frågor i det största oppositionspartiet uttrycker en vilja undersöka projektet närmare. Nu finns goda möjligheter att påbörja den dialog mellan regeringarna som är nödvändig för att förverkliga förbindelsen, säger Jonas Karlsson, VD för Oslo-Sthlm 2.55.

Oslo-Sthlm 2.55 har under ett par års tid utrett förutsättningarna för att få till en järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna med en restid på max tre timmar. Underlagen visar bland annat att restidsförbättringen skulle ge tåget en så pass stor marknadsandel att det är möjligt att finansiera huvuddelen av järnvägen med de intäkter som det skulle generera. På trettio år skulle Norge och Sverige kunna få igen investeringen och därefter skulle förbindelsen ge inkomster till statskassan.

– Vi har visat hur man skulle kunna brukarfinansiera infrastrukturen. På köpet får man en kraftigt minskad klimatpåverkan och ett ännu starkare utbyte mellan våra huvudstadsregioner och länder. Bättre kommunikationer skulle leda till fler jobb och starkare tillväxt i hela stråket, säger Jonas Karlsson.

Just nu ökar intresset för förbindelsen på båda sidor gränsen och allt fler ser den potential och nytta som projektet innebär. Infrastrukturminister Tomas Eneroth har tidigare gett Trafikverket i uppdrag att se över förutsättningarna för att få till förbindelsen snabbare med hänvisning till det stora marknadsintresset. Näringslivet vill komma igång med bygget och både Trafikverket och Jernbanedirektoratet arbetar just nu med viktiga planeringsprocesser som syftar till att förbättra befintlig infrastruktur.

– Vi hoppas naturligtvis att de signaler som kommit från högsta politiska nivå i Norge besvaras av svenska företrädare. Det som krävs nu är att regeringarna påbörjar diskussionen om hur man förverkligar förbindelsen mellan Oslo och Stockholm, avslutar Jonas Karlsson.