Nyheter

600.000 personer säger: ”Vi har fått nog!”

Fredagen den 20 september kl 13.00 samlas människor för en demonstration på Sergels torg i Stockholm. Bensinupproret 2.0 och den nybildade föreningen Uppror, med över en halv miljon medlemmar tillsammans, har startat samarbete med flera andra grupper som också skall medverka i denna demonstration.

Den numera kända Facebookgruppen Bensinupproret har startat en medlemsförening för att på ett bättre sätt organisera sitt opinionsarbete. Tusentals Facebook deltagare har redan nu tagit steget över till ett medlemskap i en demokratisk förening för att med större skärpa ställa sina krav.

Målet är att sänka den mycket höga och orättvisa bränsleskatten.

Gruppen är partipolitiskt obunden men frågan i sig är högst politisk. Många andra grupper som driver rättvisefrågor har önskat ett samarbete och en gemensam manifestation. Det finns självklart svårigheter att många olika rörelser skulle kunna gå samman för en sådan sak men föreningen Uppror välkomnar alla seriösa organisationer som vill lyfta den lilla människans villkor. En bred samling i Stockholm den 20 september kan manifestera detta. Endast andra partipolitiskt obundna organisationer som inte driver rasistiska eller anarkistiska former för sin verksamhet välkomnas.

Föreningens hjärtefråga, den orimliga bränslebeskattningen, är tillsammans med andra rättvisefrågor en ny form för ett utomparlamentariskt opinionsarbete.Detta drabbar både landsbygdsbor och alla människor i städer och dess ytterområden.

För att sätta press och driva ett effektivt opinionsarbete välkomnas samarbetsformen ”tillsammans”. Föreningen vill ge den replik man aldrig fick när ledande regeringsrepresentanter från riksdagens talarstol försöker förminska över sexhundratusen medborgare med att det är ”tomma konton” på Facebook.

I över fyra miljoner (4.000.000) inlägg och kommentarer som mest under trettio dagar på Facebooksidan vittnade vanliga människor om hur de upplever sin vardag, sina liv och hur de tyckte att de fått nog. Beskattningen för att transportera sig och sina familjer till och från arbeten, skolor, dagis, vårdbesök, handla till den fritid som förhoppningsvis även kan finnas och med hjälp av bilen beskrevs. Att fortsätta nedvärdera människor är inte en politisk framgångsväg.

De uppmanar regeringsföreträdare och politiker i stort att ta folklig opinion på allvar. Föreningen kräver inte att politikerna håller med dem men de kräver en hövligare ton, ett klokare samtal.

– En dialog där förminskning av dryga miljonen medborgare inte är rätt väg, säger Ordförande Peder Blohm Bokenhielm.

– Något som ska tas på allvar, vi menar det när vi skriver och undertecknar med dessa ord. Människor runt om i landet har fått nog, vi kräver att bli hörda och sedd. Vi är här för stanna, våra krav utgår från människornas konkreta vardag, fortsätter Peder.