Nyheter

FÖRETAGSPRESENTATION: Ingstad & Co — en ny aktör inom farmaceutisk frakt

För att organisera transporten av en läkemedelslast som kräver konstant temperaturreglering, där extraordinär förberedelse behövs samt specialtransporter, fordon anpassade för sådana laster.

Därför finns det inte många logistikföretag i Litauen som skulle kunna tillhandahålla kvalitets- och certifierade läkemedelstransporter. Teamet på Ingstad & Co är inte rädd för utmaningar och tar ambitiösa projekt.

För att kunna vara konkurrenskraftig på en ständigt föränderlig logistikmarknad är det viktigt att inse att förändring och tillväxt är en nödvändighet som öppnar nya möjligheter. För att ge våra kunder högsta nivå av läkemedels- / medicinska frakttjänster, behövs planerande och att våra anställda har ett långsiktigt mål – att skapa och implementera ett ledningssystem som skulle möjliggöra ett bra distributionssystem (GPP) certifikat. Idag kan vi vara stolta över resultatet att 2019 04 26 Ingstad & Co. blev GPP  certifierad.

Det innebär att revisorerna har grundligt analyserat processerna i företaget, verifierat eller uppfyllt specifika krav, enligt rekommendationer från Europeiska kommissionen, Europeiska läkemedelsmyndigheten och andra EU-institutioner och fann att företagets logistikprocesser överensstämmer med riktlinjerna för humanläkemedel 2013 / C 343/01. som krav på god distribution inom läkemedels- och logistiktjänster. Det här erkännandet öppnar inte bara möjligheter för företaget att tillhandahålla läkemedelstransporter, men också ett stort ansvar gentemot kunderna.

Det är ingen tvekan om att transporten av dessa speciella lastbehov är komplicerad från tillverkaren till apoteket. Organisationen av läkemedels-, temperatur last logistik processer kräver kunskap om lagstiftning, rutiner och erfarenhet av att tillämpa dessa krav.

Ingstad & Co anställda är erfarna proffs inom sitt område som ständigt uppgraderar sina yrkeskunskaper. Till skillnad från andra företag som erbjuder läkemedelstransporter, strävar Ingstad & Co. att transportera farmaceutiska laster som dedikerade, separerade från andra laster, vilket säkerställer ökad säkerhet, nödvändig temperaturkontroll, kontroll och spårbarhet vid alla transportsätt.

Varje läkemedel / medicin produkt i rörelse bryr sig Ingstad & Co. om,  Ingstad & Co. ger särskild uppmärksamhet och hänsyn till kundens förväntningar för transportens längd, pris, och logistiklösningar som är anpassade att frakta lastspecifika produkter, i enlighet med tillverkarens specifikationer och så att de får inte negativt påverkan på läkemedel / medicinens kvalitet. Vid störningar i logistikkedjan, svarar och kommunicerar vi omedelbart för att minimera deras negativa påverkan på känslig last.

Ett antal tillförlitliga underleverantörer, inte bara i Litauen utan också i andra delar av världen, gör det möjligt för Ingstad & Co att tillhandahålla kvalitativa tjänster för ett bredare spektrum och bredare geografi inom transport av läkemedel.

Kvalitetsledningssystemet, som har utvecklats och genomförts framgångsrikt i mer än ett halvår, säkerställer att företagets underleverantörer också uppfyller GPP: s krav och standarder. GPP-certifikatet gör det möjligt för Ingstad & Co att övervaka, kontrollera och säkerställa lämpliga leveransvillkor för läkemedel och för att säkerställa att du köper en kvalitetsservice från en pålitlig leverantör.

Vid vägtransporter transporterar vi läkemedelsfrakt i följande huvudriktningar:

Skandinavien – Litauen, Lettland, Estland – Skandinavien

Västeuropa – Litauen, Lettland, Estland – Västeuropa

Ryssland och OSS – Litauen, Lettland, Estland – Ryssland och OSS.

Eftersom Ingstad & Co aktivt samarbetar med partners, omfattas också geografin inom farmaceutiska transporter på väg i Beneluxländerna, Balkanhalvön, Spanien, Portugal, Tjeckien och Tyskland. Vid behov kan läkemedelsfrakt transporteras i kombination med väg- och lufttransporter, en permanent logistikkedja för medicinska / farmaceutiska produkter är anordnad, eller en engångstransporttjänst tillhandahålls. Genom att precis organisera logistikprocesser är vi engagerade i att höja kvaliteten på läkemedels lastbilstransporter (FTL och LTL) till en högre nivå.

En annan bra nyheter vi vill dela med partners och kunder är att 2019 tilldelades Ingstad & Co. 2018 TOP COMPANY CERTIFICATE! Endast 6 av 100 företag är rankade TOP 2018, så du kan förvänta dig en stabil och solid affärsrelation med oss. Ingstad & Co driver ett öppet företag, värderar sitt ekonomiska rykte, uppfyller sina skyldigheter gentemot medarbetare och kunder och respekterar affärsmiljön. Dessa faktorer och utvärderingen av www.rekvizitai.lt.