Nyheter

Keolis leveransgodkänner GEPS på första depåerna

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, har tidigare pressmeddelat om ordern från Buss och transportbolaget Keolis för att effektivisera dess bussdepåer. H&D Wireless har nu framgångsrikt slutfört installationen av RTLS realtidspositioneringslösningen, GEPS® for Yard Management, på depåerna Hornsberg och Bromma. Nu har Keolis signerat leveransgodkännandet och den kommersiella driften kan därför starta.

Systemet är utökat med ursprunglig plan från en till två depåer efter att brand bröt ut hos Keolis depå i Hornsberg i december 2018. Systemet är installerat på både Hornsberg och Bromma depåer. GEPS for Yard management kommer att användas för att effektivisera depåernas flöde och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen. Efter systemering, utveckling, installation, konfiguration, optimering, tillägg av WiFi/Internet-access och systemtest samt fälttest av H&D Wireless så har nu Keolis signerat leveransgodkännandet vilket innebär att den kommersiella molntjänsten startar.

Avtalet för Hornsbergsdepån är på två år och motsvarar ett kontraktsvärde om 1,2 MSEK. I det ingångna avtalet har Keolis utställt en avsiktsförklaring att utöka kontraktet till alla fem depåer i Stockholmsområdet efter utvärdering.

– Vi har stora förväntningar på H&D Wireless lösning och personalen på Hornsbergs depå kan redan se klara förbättringar i sina processer efter att de fått tillgång till GEPS®. Systemet visualiserar och effektiviserar hanteringen av hur vi hittar bussar på depån, vilket är en uppgift som hittills har hanteras helt manuellt med mycket merarbete och risk för fördröjningar och missförstånd. Detta för att kunna leverera bästa möjlig tjänst och i en förlängning kunna vinna fler upphandlingar som sker i hård konkurrens. Förutsatt att den kommersiella driften lever upp till våra förväntningar kan vi nu gå vidare med planeringen av utrullningen enligt det LOI som signerades i december 2018. säger Jan Kilström, VD Keolis Sverige AB.