Nyheter

Nya ECO3+ är grönt och tyst!

Maskin Mekano lanserade succémaskinen på lastväxlarram Lv 302 T3 för 9 år sen och har sålt grymt många maskiner i Sverige sen dess. Det smidiga och lättflyttade sorteringsverket kom verkligen rätt i tiden, att sortera på plats istället för att flytta runt massor är lönsamt i tider när dieselpriser och deponiavgifter skjutit i höjden. Nu kommer äntligen ett nytt sorteringsverk på lastväxlarram, om Lv 302 T3 är den perfekta återvinningsmaskinen, är ECO3+ ett kompakt ”traditionellt” sorteringsverk med bandmatare där vi jobbat vidare med de gröna egenskaperna.

För sortering i stadsnära miljö
ECO3+ är uppbyggd på lastväxlarram för att ge lägsta möjliga flyttkostnad. Den har en robust bandmatare med jämn och lättjusterad matning Den aggressiva sikten med 12 mm slag sorterar även fuktiga material med stor effektivitet. Den dieselelektriska driften innebär branschledande siffror för dieselförbrukning och CO₂-utsläpp. Med klassens lägsta bullernivåer får man en maskin som möjliggör jobb även i stadsnära miljöer.

Drivkällan i ECO3+ är en dieselmotor optimerad för 1 500 rpm. Det ger en tyst och ekonomisk drift. Dieselförbrukningen ligger på låga 3 l/h vilket innebär CO₂-utsläpp på ca 9 kg/h. Bullernivåerna från maskinen varierar med vilka material som sorteras men i tomme ligger ljudnivån på klassledande 70 dBA.
Har man tillgång till ström behöver man inte ens köra dieselmotorn vilket ger ännu billigare och tystare produktion. Den totala strömförbrukningen uppgår vid full produktion till 24 A, vilket motsvarar en effektförbrukning på ca 14 kW/h.