Nyheter

Resia Travel Group förflyttar sig närmare kunden

Resia Travel Group anpassar löpande verksamheten efter rådande förutsättningar för att säkerställa en hållbar affär och en förflyttning mot en mer digital position.

Precis som övriga i branschen upplever Resia Travel Group en tuffare marknad och förändrade kundbeteenden vilket intensifierar förändringsarbetet.

Som en del av Resia Travel Groups transformationsprogram gör man nu anpassningar av bemanningen såväl ute i landet som på huvudkontoret i Göteborg. Målbilden som är kommunicerad till medarbetarna är 30 miljoner i totala effektiviseringar.

Omställningen innebär bland annat att Resia Travel Group slår ihop ett fåtal av sina företagskontor för att säkerställa en större tillgänglighet för kunden. Även schemaläggningen justeras i butikerna för att bättre möta kundflödena. Dessa justeringar gäller även för bemanningen på huvudkontoret.