Nyheter

UPS investerar i självkörande lastbilar

UPS köper minoritetsandel i TuSimple, ett företag som utvecklar självkörande lastbilar. Sedan maj har de två företagen testkört självkörande fordon i USA för att se hur de kan öka effektiviteten i UPS transportnätverk.

Efter en längre tids samarbete har UPS nu investerat i TuSimple. Målet med samarbetet är att ge UPS en bättre förståelse för självkörande fordon, så kallade ”level 4 autonomus trucking” och hur de kan komma att spela en roll inom logistikjättens globala nätverk.

År 2013 definierade US Department of Transportation’s National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) fem olika klasser för självkörande fordon – ”Level 0” till ”Level 5”. L0 innebär att människan bakom ratten har full kontroll av fordonet. L5 innebär att fordonet är helt autonomt och kan köra i alla tänkbara miljöer.

Fordon som klassas L4 är helt autonoma och datorn har full kontroll över fordonet. Dessa lastbilar är designade för att köra på vanliga vägar, exempelvis motorvägen, utan förare i fordonet eller bakom ratten. Idag finns det fortfarande lagar som säger att förare måste finnas i fordonet hela tiden för att ta över vid behov. Utvecklingen går dock fort framåt och allt pekar på att förarlösa lastbilar är framtiden.

UPS investerar mycket inom IoT-teknik, artificiell intelligens och avancerade analysverktyg för mer hållbara leveranser och bättre kundservice. Genom samarbetet med TuSimple hoppas man kunna uppdatera sitt globala nätverk med mer avancerad teknik på vägen fram mot autonoma fordon.

– UPS strävar alltid efter att utveckla och använda den senaste tekniken för att effektivisera vårt globala logistiknätverk. Utvecklingen av förarlösa fordon har kommit långt, men det finns fortfarande utvecklings- och regleringsarbete kvar att göra. Vi är väldigt intresserade och imponerade av det arbete TuSimple gör och har gjort. All teknik de har utvecklat kommer att öka säkerheten och föra med sig många fördelar, även innan självkörande fordon lanseras. Vi vill vara med på resan och vara ledande genom att implementera tekniken i vår flotta, säger Scott Price, Cheif strategy & transformation officer på UPS.

Sedan maj 2019 genomförs leveranser mellan Pheonix och Tuscon, Arizona, med förare och ingenjör i fordonet. Under leveranserna analyseras bland annat saker som säkerheten och transporttiderna.

TuSimple grundades 2015 och arbetar främst med att utveckla självkörande lastbilar för den breda marknaden. TuSimple har som mål att göra fordon och frakt säkrare, minska transportkostnaderna och dra ner på utsläppen genom sina avancerade och smarta lösningar. Företagets teknik möjliggör frakt med självkörande lastbilar i amerikansk klass 8, tung lastbil med vikt på 15 ton och upp.

UPS har som vana att kontraktera tredjeparts logistikföretag under de mer intensiva perioderna för att hantera det höga trycket. Enligt TuSimple räknar med att kunna kapa transportkostnader med 30 procent i framtiden.