Nyheter

Arriva utser en ny teknisk direktör

Arriva Sverige AB utser Annette Jensen till ny teknisk direktör med övergripande tekniskt ansvar för den svenska verksamheten.

Annette Jensen, som redan idag sitter i den svenska ledningsgruppen som teknisk chef för bussdivisionen, har utsetts till teknisk direktör för hela den svenska verksamheten. Tidigare har Arriva haft en teknisk organisation för buss och en för tåg. Nu samlas hela den tekniska organisationen i en organisatorisk enhet.

Johan Åhlander, vd för Arriva Sverige AB säger:

– Genom att sammanföra de tekniska funktionerna för buss och tåg kommer vi att kunna uppnå fler synergier inom bland annat inköp men också få en bättre styrning av verksamheten och våra underentreprenörer. Annette har genom det framgångsrika förändringsarbete hon genomfört på våra verkstäder de senaste åren, visat på den potential som finns i en sådan sammanslagning och jag är oerhört glad över att Annette antagit denna utmaning.

Annette är utbildad ingenjör med inriktning på produktion och industri och har tidigare arbetat på bland annat Volvo, Siemens och som SAP senior konsult inom supply chain.

– Min ambition är att fortsätta det förbättringsarbete som jag påbörjat. Vi ska sträva efter att hitta de optimala processerna och arbetssätten i syfte att säkerställa högsta kvalitet och service till alla våra kunder. Jag vill också utveckla och ta tillvara de synergier som finns mellan de tekniska funktionerna för tåg och buss, säger Annette Jensen.