Nyheter

Så viktigt är valet av flygbolag för de svenska resenärerna

En majoritet av svenskarna som reser utomlands med flyg tycker att valet av flygbolag är viktigt. Totalt uppger 55 procent av de svenska resenärerna att det flygbolag som de väljer inför en utlandssemester är ganska eller mycket viktigt, enligt Tickets senaste Sifoundersökning.

– Många resenärer är mycket prismedvetna när de letar flygbiljetter utomlands, men likväl är det många som väljer bort flygbolag som de inte känner förtroende för. I en starkt konkurrensutsatt bransch är kundernas bild av varumärket viktigt, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Sverige är en intressant marknad för många internationella flygbolag. Befintliga bolag lanserar nya flyglinjer, och flera nya aktörer tittar på lansering av nya linjer främst med Arlanda i Stockholm och Kastrup i Köpenhamn som bas. Konkurrensen är stenhård – låga priser lockar många resenärer, men flygbolagets varumärke och det förtroende som varumärket har hos de svenska resenärerna är av stor vikt.

12 procent av de svenska resenärerna tycker att valet av flygbolag när de ska flyga på en semesterresa utomlands är mycket viktigt, och väljer aktivt bort flygbolag som de antingen själva har haft sämre erfarenheter av tidigare eller inte har hört eller läst goda recensioner om. Ytterligare drygt 4 av 10 resenärer (43 procent) uppger att flygbolagsvalet är ganska viktigt, och söker sig aktivt till flygbolag som de har förtroende för.

– Det är inte bara bra eller dåliga recensioner som påverkar resenärerna, att de över huvud taget känner till flygbolaget ifråga spelar stor roll. Detta gör att många för svenskar mindre kända flygbolag, exempelvis från Mellanöstern, har en längre uppförsbacke att klara av för att nå de svenska resenärerna, säger Katarina Daniels.

Åsikten kring vilken betydelse valet av flygbolag har för en semesterresa är relativt lika för samtliga svenska resenärer, oavsett var i landet boendeorten är. Däremot anser kvinnor i större utsträckning än män att flygbolaget är viktigt. 59 procent av kvinnorna anser att valet av flygbolag är ganska eller mycket viktigt, jämfört med 51 procent av männen.

Hur viktigt är valet av flygbolag för dig när du ska flyga på utlandssemester?
Mycket viktigt, 12 procent
Ganska viktigt, 43 procent
Ganska oviktigt, 31 procent
Mycket oviktigt, 8 procent
Tveksam, vet ej, 7 procent

Källa: Tickets Sifoundersökning. Totalt tillfrågades 1 000 respondenter i åldern 18-79 år, boende över hela landet (riksrepresentativt urval).