Nyheter

74 % bland chefer och HR-specialister kan tänka sig använda social AI-robot vid rekrytering

Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG har frågat chefer och HR-specialister ifall de kan tänka sig att använda en social AI-robot för rekrytering på sitt företag. ”Ja” – inom en överskådlig framtid – uppger 74 %.

TNG:s enkätundersökning visar att en majoritet bland chefer och HR-specialister (74 %) är positiva till att använda en fysisk och helt automatiserad social AI-robot som Tengai för rekrytering inom en överskådlig framtid:

11 % inom 6 månader
19 % inom 1 år
43 % inom 2 år
22 % svarade att det inte passar deras verksamhet. Knappt 4 % menar att det inte är intressant alls.

Positiva siffror, enligt TNG:s Chief Innovation Officer Elin Öberg Mårtenzon, som varit drivande i utvecklingen av Tengai:

– Trots att det här faktiskt rör sig om en världsnyhet så finns det bland chefer och HR-specialister idag helt klart en öppenhet för den här typen av teknisk innovation för att skapa en mer objektiv, fördomsfri och faktabaserad rekryteringsprocess. Det är naturligt att många såhär i början fortfarande är osäkra på vissa bitar och vad det faktiskt innebär att använda sig av en social AI-robot vid rekrytering. Därför gäller det nu för oss att utbilda, vara tydliga, visa på värdet samt ge svar på alla praktiska frågor och funderingar kring denna nyhet.

I dagsläget kan svenska företag använda sig av TNG:s nya tjänst Tengai Select. Här tar TNG fram ett kvalitativt första urval enligt sin fördomsfria rekryteringsmetodik, i kombination med blindintervjuer av den sociala AI-roboten Tengai, som mäter soft skills och personliga egenskaper.

Om enkäten:
Enkäten skickades anonymt till 850 besökare som medverkat på TNG:s årliga trendspaning kring fördomsfri rekrytering i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, där även den sociala intervjuroboten Tengai lanserades. Totalt svarade 321 personer på enkäten. Frågan som ställdes kring Tengai löd: ”Idag lanserades Tengai – världens första sociala AI-intervjurobot. Skulle du kunna tänka dig att använda Tengai för rekrytering på ditt företag?”.