Nyheter

Rentunder återköper 2 båttvättar

Rentunder AB har köpt åter de två tvättanläggningar som man levererade till Helsingborgsområdet 2017. Köpet har gjorts efter förhandling då man inte kunnat finna lämplig plats för tvättarna i hamnen.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB har tidigare sålt 2 stycken båttvättar till Helsingborgsområdet under 2017. En är levererad till Råå och en är levererad till Norra hamnen i Helsingborg.

Rentunder AB har idag köpt åter de två tvättanläggningar som man levererade till Helsingborgsområdet 2017. Det har visat sig vara mycket starka strömmar orsakade av stora båtar i närheten av tvättarna vilket skadar bassängen och gjort att tvättarna stora perioder inte kunnat användas. På grund av platsbrist och begränsning i bottendjup har inga lämpliga alternativa platser kunnat finnas i hamnarna. Rentunder återköper tvättarna till ca 55% av nypriset i befintligt skick. Transaktionen kommer inte ha resultatpåverkan under 2019.

VD Kommenterar:

– Rentunder har levererat båttvättar sedan starten 2009 i 10 olika länder och har inte råkat ut för detta, då hamnbassänger normalt är lugna med relativt stillastående vatten. I USA har vi till och med kunnat installera båttvättar i en flodkanal framgångsrikt. Vi är dock glada att ha funnit en fungerande lösning för tidigare ägare av båttvättarna. Det är dock synd för Helsingborgs båtägare som nu inte får möjligheten att använda båttvättarna. Vi jobbar vidare för att finna mer lämpliga lokaliseringar bland annat på den svenska Östkusten.