Nyheter

Bevattningsförbudet i Uppsala har sparat 10 miljoner liter vatten

Sommarens bevattningsförbud i Vattholma, Skyttorp, Lövstalöt och Bälinge har gett önskat resultat med en besparing på runt 10 miljoner liter vatten. Det är 70 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

– Det är bra att bevattningsförbudet har lett till en så pass stor besparing. Det är inte hållbart eller smart att fortsätta att vattna gräsmattor med dricksvatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi har upplevt acceptans och förståelse hos våra kunder för att vi måste ta till åtgärder i de områden där grundvattennivåerna är låga. Vi måste säkra tillgång till rent dricksvatten som livsmedel i första hand, säger Bertil Lustig, chef på Dricksvattenavdelningen på Uppsala Vatten.

Allt vatten som människor har sparat har gett vårt grundvattenförråd välbehövlig tid att återhämta sig. Nederbörden från oktober 2018 till april 2019, då huvuddelen av grundvattenbildningen sker, var ungefär 15 procent lägre än normalt. I Uppsala kommun hämtas grundvatten från elva olika vattentäkter och vid tre av dessa var grundvattennivåerna så pass låga under våren att Uppsala Vatten införde bevattningsförbud 1 maj. Dessa platser var Vattholma, Skyttorp samt Lövstalöt och Bälinge som har en gemensam vattentäkt. Det som har regnat under sommaren har fyllt på vissa vattentäkter i viss mån men i huvudsak går det som regnar från maj till och med september till växtlighet och fyller inte på grundvattnet.

– Låga grundvattennivåer är ett nytt problem i Uppsala kommun och vi behöver alla tänka om hur vi använder vårt dricksvatten. Eftersom vi har flera mindre lokala vattentäkter som är känsliga för långa perioder med lite nederbörd är det inte otänkbart att vi kommer få se fler bevattningsförbud framöver. Även om vi gör åtgärder så som borrar ny brunn i Lövstalöt och letar efter fler vattenkällor i Järlåsa, så behöver vi alla inse att vatten är en naturresurs som vi behöver använda varsamt. I första hand är vårt uppdrag att se till att våra kunder har rent dricksvatten, säger Bertil Lustig.

Grundvattennivåerna är låga i hela Sverige och vattennivåerna i Uppsala följs kontinuerligt. På www.uppsalavatten.se/grundvattennivaer uppdateras varje månad läget i de olika vattentäkterna i Uppsala kommun.

Bevattningsförbudet gäller till och med 30 september 2017.
Bevattningsförbudet innebär:
Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.

Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.

Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.

Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.