Nyheter

Fyra nya trafiksäkerhetskameror sätts upp i Kronobergs län för att rädda liv

Syftet med kamerorna är inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken. Lägre hastighet minskar dessutom utsläppen av koldioxid.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt, säger Kristina Johansson på Trafikverket.

De fyra nya kamerorna kommer att sättas upp på väg 27 mellan Tingsryd och Väckelsång.

På sträckan ska finnas fyra kameror. En av dessa är redan monterad och i funktion i Slättamåla. Ytterligare två placeras mellan Slättamåla och Väckelsång under vecka 35 och 36. Den fjärde och sista kameran placeras närmare Tingsryd (Solhem) under samma period.

2018 fanns det 39 trafiksäkerhetskameror i Kronobergs län.