Nyheter

Gigantiska infrastruktursatsningar i fokus för föreläsningar under Load Up North

Load Up North anordnar i år ett två dagars program i Umeå under det som kallas ”Meet Up” där bland andra Norrbotniabanan, Tyréns, Trafikverket och Maskinentreprenörerna deltar och talar om ämnen som tillväxt, bygg- och infrastrukturprojekt. En av talarna är Gusten Granström, vd Norrbotniabanan.

– I Norr- och Västerbotten upplever vi nu en regional högkonjunktur av sällan skådad omfattning, säger han.

Men det är inte de enda föreläsningarna under mässan. Infra-Botnia håller forum kring gränsöverskridande företagande för små och medelstora företag. Dessutom talar Fair Transport om hållbara transportköp.

Under varje Load Up North hålls ett Meet Up där föreläsningar, samtal och mingel skapar nätverk och affärer. I år är programmet högaktuellt.

Årets Meet Up hålls under mässans två första dagar med teman som ”Vem eller vilka ska bygga vår framtida infrastruktur?” och ”Kan tillgången till resurser bli ett problem för utvecklingen och hur kan vi i så fall hitta bra lösningar?”

Gusten Granström, vd Norrbotniabanan, kommer på Meet Up att berätta om en av våra största infrastruktursatsningar som knyter världen närmare Norrland.

– Vi jobbar frenetiskt för att säkerställa att fortsättningen till Skellefteå kan ske utan det tidsmässiga uppehållet som finns i den nationella planen. Dessutom måste vi klara hem resterande finansiering på sex-sju miljarder som behövs utöver de sju miljarder som redan finns anvisade i denna plan för att komma till Skellefteå. Ambitionen är absolut att vi ska nå Skellefteå 2025, säger Gusten Granström.

Han pekar på en regional högkonjunktur i Norr- och Västerbotten ”av sällan skådad omfattning” och nämner bland annat Sveriges största industriprojekt, batterifabriken i Skellefteå, Europas största landbaserade vindkraftpark som byggs i Piteå samt Norrbotniabanan.

Lars Bergdahl på Trafikverket har uppdraget att genomföra upphandlingar och göra verkstad av planerna för Norrbotniabanan och kommer med Hampe Moberg, vd ME Maskinentreprenörerna, att prata om utmaningarna med att säkerställa tillgången på resurser för byggandet av den framtida infrastrukturen med Norrbotniabanan och andra stora satsningar i Norrland de närmaste åren.

Under den första dagen kommer det att bli fokus på lokal utveckling från olika aspekter med Umeå Kommuns visioner och planer, men också vad de behöver för att lyckas med sina olika bygg- och infrastrukturprojekt. Malin Lagervall, planeringschef på Umeå kommun, kommer för att berätta mer om det.

Dessutom kommer Daniel Wallström på Tyréns för att berättar om de viktigaste stegen från ritning till färdigt bygge och Komatsu Forests fabrikschef, Martin Ärlestig, kommer för att berätta mer om byggandet av framtidens fabrik.

Under Load Up North anordnar Infra Botnia SMF-forum på mässan. Torsdag klockan 14:00 är rubriken: ”Är ditt företag intresserat av att jobba utomlands?”

Det blir en paneldebatt om gränsöverskridande företagande. Hur kan infraföretag satsa i andra nordiska länder och varför lönar det sig?

Medverkar gör bland annat Kristian Schrey (Viexpo) och Petra Ylitalo (Projektledare, Infra-Botnia, Yrkeshögskolan Novia). Under fredagen, klockan 14:00, blir det seminarium med rubriken ”Digitala möjligheter inom entreprenadbranschen”.

Här intervjuas Robin Wallenius, infraföretagare från Hjo och mottagare av Maskinentreprenörerna Infrastipendium 2018. Därefter följer paneldebatt med inbjudna experter och företagare.

Under mässdagarna, varje dag klockan 14.30, finns Fair Transport på plats för att berätta om hur de kan garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats.

Load Up North är Sveriges intressantaste mötesplats för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering, jord och skog samt väg och anläggning. Mässan arrangeras av Nolia AB och genomförs vartannat år i Norrbotten och vartannat år i Västerbotten. I år hålls 29-31 augusti på Nolia i Umeå.