Nyheter

Kraftigt ökad försäljning för Norrtåg i juli

Under juli månad ökade Norrtågs försäljning av enkelbiljetter med 22 procent jämfört med samma period förra året.

– Allt fler vill resa hållbart och i närområdet under semestern, säger Christer Berglund, affärschef för Norrtågstrafiken.

Försäljningsstatistiken visar att det såldes 22 procent fler enkelbiljetter under juli månad än samma period föregående år.

Den stora resandeökningen överraskade till och med Christer Berglund:

– Sommaren brukar vara en period då resandet minskar, så jag blev mycket glad över att så många åkte med Norrtåg i sommar.

Varför valde så många att åka med Norrtåg i juli?
– Jag har inga bevis, men jag har mina aningar. Jag vet att allt fler vill resa hållbart och i närområdet under semestern. Det är ju faktiskt ett mycket skönt och avslappnat sätt att resa. Det tågsemesterkort vi lanserade i våras har bidragit till ökningen men det blev framför allt en viral succé, så det kan ha bidragit till ökat intresse.

– Sedan har regulariteten, alltså andelen tåg som faktiskt har varit i trafik, varit rekordhögt – 96,25 procent.

Det är redan nu beslutat att Tågsemesterkortet, ett tågluffarkort som gäller i två veckor för den svenska delen av Norrtågs trafik, blir kvar.

Fakta:
Norrtåg är ett varumärke för den norrländska dagtågtrafiken. Med sex linjesträckningar – från Sundsvall i söder till Kiruna i norr med två armar in mot norska gränsen bygger Norrtåg ihop Norrland.

Norrtåg AB är beställare, och ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen.

Operatör för Norrtågstrafiken är Vy Tåg AB (före detta Tågkompaniet) – ett väletablerat företag med gott renommé samt en stabil och långsiktig ägare. Andra trafikuppdrag är bland annat Värmlandstrafiken, X-trafik och Krösatågen.