Nyheter

Bättre busshållplatser i Västernorrland

Under hösten förbättrar Trafikverket flera busshållplatser i Västernorrland. Under byggtiden får ordinarie hållplats ett tillfälligt hållplatsläge. Placering av de tillfälliga hållplatserna och andra förändringar för busstrafiken meddelas via Din Tur.

– Totalt bygger vi om 22 busshållplatser i länet för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten på landsbygd vid högtrafikerade vägar, främst vid E4, E14 och väg 90, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela och fortsätter.

– För att göra busshållplatserna tryggare bygger vi en bussficka så att resenärerna står avskilda från vägtrafiken. Vi gör dessutom en plattform för att underlätta av- och påstigning.

Under ombyggnationen får en del hållplatser en tillfällig busshållplats. Det kan innebära att resenärer får något längre till hållplatsen, under denna period. Den tillfälliga placeringen av hållplatsens läge och andra förändringar för busstrafiken meddelas på www.dintur.se.

– Bussfickorna byggs under hösten och asfalteras allt eftersom så vi kan inte att säga när varje hållplats blir klar. Planen är att vi ska vara klara med alla busshållplatser under november i år, säger Anne.

Dessa åtgärder ingår i ett samverkansprojekt med Region Västernorrland, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och länets kommuner för att förbättra stråkets förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik. Projektet som går under namnet KOLL2020 avslutas 30 november 2020 och medfinansieras av Europeiska Unionen inom ramen för regionala strukturfonderna.

Berörda busshållplatser:
Örnsköldsvik
84466 Sörböle E4, Söder – planerad byggstart 2019-08-13 84466 Sörböle E4, Norr – planerad byggstart 2019-09-23

1069 Norrtjärn Söder – planerad byggstart 2019-08-22

1224 Skulnäs, Söder – planerad byggstart 2019-09-02 1224 Skulnäs, Norr – planerad byggstart 2019-09-11

Kramfors
82308 Kålsta södergående – planerad byggstart 2019-09-30 82308 Kålsta norrgående – planerad byggstart 2019-07-03

82309 Jäppling Söder – planerad byggstart 2019-09-23 82309 Jäppling Norr – planerad byggstart 2019-09-16

82260 Träsk E4 Söder – planerad byggstart 2019-09-09 82260 Träsk E4 Norr – planerad byggstart 2019-09-02

82054 Skärted Söder – planerad byggstart 2019-08-26 82054 Skärted Norr – planerad byggstart 2019-08-19

Härnösand
80222 E4-Statoil Söder – HÄRNÖSAND planerad byggstart 2019-08-14 80222 E4-Statoil Norr – HÄRNÖSAND planerad byggstart 2019-08-06

Timrå
5008 Deltavägen E4 Söder – SUNDSVALL planerad byggstart 2019-07-02 5008 Deltavägen E4 Norr – SUNDSVALL planerad byggstart 2019-07-09

Sundsvall
1200 Stödegrillen Öster – SUNDSVALL planerad byggstart 2019-09-03

1614-E14 Västerlo Väster – SUNDSVALL planerad byggstart 2019-08-13 1614-E14 Västerlo Öster – SUNDSVALL planerad byggstart 2019-08-20

Ånge
Borgsjö korsning E14 Väst – ÅNGE planerad byggstart 2019-08-20 Borgsjö korsning E14 Öst – ÅNGE planerad byggstart 2019-08-29