Nyheter

Flygpassagerare stämmer SAS efter vårens pilotstrejk

– Vi är beredda att gå så långt som det krävs, säger Marie Bexelius, Sverigechef på flygkompensationsbolaget AirHelp som driver fallen till Dagens Industri

Airhelps driver resenärers ersättningskrav mot flygbolag och lutar sig på EU-förordningen EC261. Enligt denna kan en resenär som drabbats av allvarliga förseningar ha rätt till 600 euro i ersättning. Men SAS menar att pilotstrejken är en extraordinär händelse som sätter förordningen ur spel.

Airhelp hänvisar i sin tur till ett avgörande i EU-domstolen 2018 som slår fast att inte ens en vild strejk då betraktades som ett skäl att befria flygbolaget från ersättningsansvar.

Man avser att driva ärendet till EU-domstol för att få en bredare praxis som gäller alla medlemsstater.

Eftersom ett beslut i EU-domstolen ECJ är bindande öppnar en fällande dom/domar upp för att samtliga drabbade 370.000 resenärer potentiellt kan begära ersättning, menar Airhelp.