Nyheter

MHF: ”Tack till infrastrukturministern för ansats till lagändring”

MHF – INGEN ska dö av rattfylleri – har i många år drivit frågan om att det ska vara lagligt för Polisen att genomföra slumpvisa drogtester av förare i trafiken på samma sätt som vid körkorts-, alkohol-, eller hastighetskontroller.

För att kontrollera körkort eller hastighet behöver Polisen ingen misstanke om att lagbrott föreligger. Så är det däremot med droger. Utan skälig misstanke får alltså inte narkotikakontroll göras i trafiken. Det gör att upptäcktsrisken snarast är obefintlig.

Det här skriver Göran Sydhage, VD MHF och Lars Olov Sjöström, Trafiksäkerhetschef MHF.

Både Norge och Danmark tillåter att polisen gör rutinmässiga drogkontroller av förare med instrument oavsett om det finns en misstanke eller inte. Det har lett till att fler drogpåverkade kan upptäckas.

I januari 2019 påbörjade MHF en namninsamling genom sina lokala avdelningar för att visa medborgarnas låga acceptans för förbudet mot slumpvisa drogtester av trafikanter.

Idag leder MHF ett arbete gällande standardisering av drogtestinstrument inom ramen för SIS (Svenska institutet för standarder). Detta arbete kommer att underlätta ett genomförande och en lagändring.

– Vi är därför fantastiskt glada för det besked som kom från Infrastrukturminister Tomas Eneroth den 26 augusti att utreda frågan.

– Det är hög tid för detta, så vi säger ett stort tack till ministern. Tack Tomas Eneroth, för att du lyssnat på oss och att du tagit detta initiativ.

Förslaget innefattar att:
* Utreda förutsättningarna för att tillåta myndigheter att utföra sållningsprov i fråga om narkotika, det vill säga att testa förare utan misstanke om brott för att finna personer som framför fordon när de är påverkade av narkotika.