Nyheter

Ökade marknadskrafter med Lisa Söderbaum som marknadschef på COWI i region Öst

Sedan 1 augusti 2019 är Lisa Söderbaum ny marknadschef för samhällsbyggnad i region Öst och kommer arbeta för att stärka COWIs verksamhet i Stockholmsregionen. Hon kommer närmast från WSP där hon har arbetat som avdelningschef inom VA och Ledningsteknik.

– Det ska bli spännande att höja blicken och ha samhällsbyggnad som fokus snarare än det specifika teknikområdet som jag arbetat med som avdelningschef. I min nya roll ska jag vara med och stärka COWI i Stockholm. Stockholm har en fantastisk marknadspotential och det finns så mycket kompetents i vår bransch. På ett bolag i COWIs storlek kan förflyttningen ske i snabbare i takt och jag har redan känt av att här finns mycket vilja och ambitioner, säger Lisa Söderbaum.

Bakgrund inom arkeologi
Lisa Söderbaum har en bakgrund som arkeolog och deltog i arkeologiska utgrävningar i Jordanien i början av sin karriär. Genom arkeologin kom hon sedan till teknikkonsultbranschen via England där hon hade hand om arkeologiska aspekter i olika typer av infra- och exploateringsprojekt. Hon har lång erfarenhet av upphandling, rekrytering och att bygga organisation församhällsbyggnadsprojekt med kunder som Stockholms stad, Trafikverket, Stockholm Vatten och Avfall, Region Stockholm, nya tunnelbanan och kommuner inom Stockholms län.

Brinner för samhällsbyggnad
– Samhällsbyggnad är så spännande! Behovet är tydligt, du ser att det behövs en ny väg, men sen är det otroligt komplext hur det ska komma till. Det är som ett datorspel att få ihop alla bitar och teknikområden. Leveransen ska vara hållbara lösningar som allmänheten behöver och det tycker jag är inspirerande, säger Lisa Söderbaum.

– Jag är oerhört glad över att Lisa nu är en del av COWI-teamet. Med hennes långa erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare och verksamheter och sitt stora nätverk inom samhällsbyggnad blir hon en nyckelperson i vår fortsatta utveckling i Stockholmsregionen, säger Victoria Ljungberg, avdelningschef för Samhällsbyggnad region Öst.