Nyheter

Inlandsbanan satsar på fossilfri diesel för sina lok

Inlandsbanan AB har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan. Dels för sin egen attraktionskraft, för att kunna erbjuda kunder hållbara person- och godstransporter, dels för att ta sitt ansvar för att nå de nationella miljömålen. I ett steg för att nå företagets mål om att koncernens spårbundna fordon vara fossilfria 2020 pågår nu en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri diesel, HVO.

Inlandsbanan AB är först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka sina järnvägsfordon med HVO. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad så drivs fordonen, förutom några undantag, idag mestadels på fossil diesel.

Första anläggningen står nu på plats i Östersund varifrån bolaget kan tanka både järnvägsfordon som landsvägsfordon. Leverantör av 50 m3 cisternen är Energifabriken som också levererar HVO-drivmedlet. I en kommande upphandling under 2019 så planeras ytterligare tankanläggningar längs Inlandsbanan och då i Mora, Sveg, Hoting, Storuman samt Arvidsjaur.

Etableringen av tankstationer för HVO innebär en successiv reducering av företagets nuvarande dieselanvändning som tidigare uppgått till cirka 500 m3/år. Genom en fullständig omställning till HVO skulle CO2-utsläppen minska med 1 430 000 kg.