Nyheter

Nytt liv för engångsförpackningar

Hur kan man ge nytt liv för använda ”on the go”– förpackningar och undvika att de skräpar ner i vår miljö? RISE (Research Institutes of Sweden AB) genomför under 2019 ett nationellt forskningsprojekt i samarbete med Örnsköldsviks kommun som testkommun och ett antal aktörer längs värdekedjan. Målet är att ta fram lösningar som skapar miljönytta samt fungerar längs hela värdekedjan och för konsument.

Den 2-3 september samlas projektdeltagarna för en workshop i Örnsköldsvik där man tillsammans ska kartlägga och testa förutsättningarna för ökad återanvändning och återvinning av förpackningar och engångsartiklar från ”on-the-go”-verksamhet. I samband med detta kommer Örnsköldsviks kommun även presentera resultatet från en enkätundersökning om användandet av engångsförpackningar som genomförts i offentliga miljöer.

Projektet löper på ett år och finansieras av Vinnova och består förutom RISE av COOP Sverige, Duni, Konsumentföreningen Stockholm, Papstar Sverige, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Sugi Group (PantaPå) och Örnsköldsviks kommun.