Nyheter

Svalövs kommun väljer krisappen Cocrisis

Svalövs kommun har valt plattformen Cocrisis, som är framtagen av Coapps Communication, för att digitalisera sin kriskommunikation och krishantering. Parterna har tecknat ett treårsavtal med möjlighet för kommunens alla anställda att använda applikationen.

Systemet är en plattform för kommunens verksamheter att internt kommunicera vid incidenter och vid krishantering.

– Vid en allvarlig händelse, såsom exempelvis strömavbrott, skogsbrand, allvarlig händelse i skolmiljö och hot mot personal är det viktigt att snabbt nå ut med rätt information till rätt personer, var de än befinner sig. En digitalisering av kommunens krishantering gör oss betydligt effektivare i krisens alla skeden, säger Niklas Schörling, Beredskaps- och säkerhetssamordnare på Svalövs kommun.

Omvärlden förändras snabbt genom klimatförändringar, ökade hotbilder och motsättningar varvid kommunen på många sätt behöver optimera sin krishantering. Stödet som Svalövs kommun nu valt för sin krishantering är den krypterade applikationen Cocrisis, som på kort tid fått stor uppmärksamhet och används av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Plattformen nås enkelt via en app på en mobil enhet eller via en webbläsare på en dator.

– Cocrisis är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen av experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet tillsammans med kunderna. Med plattformen kan Svalövs kommun enkelt samla hela sin incidenthantering på ett och samma ställe, säger Alexis Nicou, VD Coapps Communication.