Nyheter

E.ON med och planerar Landskronas klimatomställning

E.ON inleder ett samarbete med Landskrona Stad och Landskrona Energi för att hitta fler hållbara energilösningar i kommunen. Bland annat ska förutsättningarna för ön Ven att bli självförsörjande på energi utredas.

– Vi är väldigt glada över samarbetet. Landskrona Energi och kommunen har lokalkännedomen, vi har kompetens gällande storskaliga energilösningar, så tillsammans kan vi ta ytterligare steg för hållbarhet, omställning och gemensamma utmaningar med eltillgången i Skåneregionen, säger Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON.

För att öka takten i omställningen till förnybar och hållbar energi vände sig Landskrona stad till E.ON för att tillsammans med det lokala energibolaget ta fram framtida energilösningar.

– För oss är det viktigt att bidra till en smartare stad att leva och verka i, tillsammans vill vi uppnå en hållbar elproduktion och tryggad elförsörjning, säger Johan Holmstedt, vd, Landskrona Energi.

Samarbetsparterna ska bland annat kartlägga förutsättningarna för ön Ven att bli helt självförsörjande på förnybar energi. Likaså om det går att bygga en andelsägd solcellspark på Gipsön, som komplement till vindkraftsproduktionen på ön.

– Detta är ytterligare ett sätt för oss att ställa om från fossila till förnybara bränslen. Vi vill dra vårt strå till stacken för att minska den negativa påverkan på klimatet, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad.

Formellt beslut om samverkansavtalet mellan E.ON, Landskrona Energi och Landskrona stad tas av kommunstyrelsen i Landskrona den 5 september.