Nyheter

Grönare starter och landningar för flyg

Regeringen vill minska flygets klimatpåverkan och stimulera klimatsmart flygande. Därför får Transportstyrelsen i uppdrag att utreda om och hur start- och landningsavgifterna kan differentieras ännu mer än vad som redan sker i dag för att minska flygets klimat- och miljöpåverkan.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det innebär bland annat att flygens miljö- och klimatpåverkan måste minska, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Idag tillämpas differentierade miljöstyrande start- och landningsavgifter på flygplatser med fler än fem miljoner årspassagerare, det vill säga Arlanda och Landvetter. Transportstyrelsen ska utreda om flera flygplatser kan omfattas. Dessutom ska myndigheten analysera möjligheterna till en högre differentiering av start- och landningsavgifter mellan olika flighter och olika flygplanstyper utifrån deras miljöprestanda, inklusive klimatpåverkan och användning av biojetbränsle.

Transportstyrelsen ska även analysera hur avgifterna kan stimulera till alternativa in- och utflygningsprocedurer i syfte att väsentligt minska bränsleförbrukning.

– Vi behöver minska flygets klimatpåverkan och nu tar vi nästa steg i att undersöka vilka ytterligare verktyg som är lämpliga att använda i det arbetet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Uppdraget till Transportstyrelsen är en del av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.