Nyheter

Svevia tryggar broarna i Gävleborg

Alla broar som finns på det statliga vägnätet i Gävleborgs län kommer under de närmaste fyra åren att på uppdrag av Trafikverket skötas om av Svevia.

Broar är byggnadskonstruktioner som behöver underhållas för att hålla långsiktigt Som entreprenörer för brounderhåll ska Svevia sköta om löpande underhåll av 825 broar samt utföra större reparationer på 15 av Gävleborgs broar. I uppdraget ingår även att sköta manövreringen av den öppningsbara Bångsbron över Storsjön vid Årsunda.

– Det löpande underhållet består av att rengöra och impregnera konstruktionerna från smuts och vägsalt som långsamt bryter ner betong och armering, men också att röja och rensa från växtlighet som tränger sig på. Vi ser också över vägräcken och lagar akuta skador som uppstår, säger Jens Wendt, entreprenadchef, Svevia.

Utöver det löpande underhållet behöver 15 av Gävleborgs broar åtgärdas med lite större reparationer. Vanliga åtgärder är utbyte av tätskikt och kantbalkar.

– Just nu arbetar vi med kantbalksbyte vid byn Finnshögst i Ovanåker kommun och att byta ut övergångskonstruktionen på Renbron i Bollnäs. Övergångskonstruktionen är de järn som sitter i skarvarna mellan bro och väg, och som finns där för att bron ska kunna röra sig. Det är ett jobb som vi hållit på med under sommaren där det visade sig att vi var tvungna att bila bort mer än planerat innan vi hittade frisk och opåverkad betong. När övergångskonstruktionen är utbytt kompletterar vi med ny armering, betong och tätskikt.

Uppdraget för att sköta om broarna i Gävleborg sträcker sig över fyra år och är värt cirka 10 miljoner kronor per år.